1. BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRADEN VID VANDRINGSTURER OCH UTFLYKTER

Den avgörande faktorn vid bedömnig av svårighetsgraden vid vandring och turer är den psykofysiska förmågan hos varje enskild vandrare. (Den gamla regeln lyder: Man får aldrig överskatta sin förmåga …). Bedömning av svårighetsgraden vid vandringsturer har som syfte att beskriva de tekniska- och konditionskraven som rutan ställer på den enskilda vandraren. På så sätt kan varje individ lättare bedöma om turen passar utifrån ens egna förmågan och teknisk kunnande.

BEDÖMNINGSSKALAN FÖR KONDITIONSKRAV har fyra klasser: K1, K2, K3 och K4

K1 – Lätt
Lätt vandring eller tur som passar alla, med total varaktighet upp till fem timmar.
Utesluter långa och branta stigningar. Höjdskillnaden är mindre än 200 meter.

K2 – Något krävande
Enklare vandringstur av den totala varaktigheten på upp till 7 timmar som  kan innehålla längre stigningar  och ibland kortare brantar och lutningar. Höjdskillnaden är större än 400 meter.

K3 – Krävande
Krävande vandringstur, som inkluderar flera långa branter och mycket branta stigningar, alternativt  att turen varar över 7 timmar. Höjdskillnaden är större än 800 meter.

K4 – Mycket krävande
Mycket krävande vandringstur som varar i mer än nio timmar och kan innehålla flera branta och långa stigningar. Höjdskillnaden är större än 1200 meter.

SKALAN FÖR KRAVEN PÅ DEN TEKNISKA FÄRDIGHETEN har fyra klasser: T1, T2, T3 och T4

T1 –Kravlöst
Turen  tillåter en normal gång utan användning av armar och tekniska hjälpmedel.

T2 – Något krävande
Vid förflyttning kan det ibland vara nödvändigt att använda armarna, ibland på vissa avsnitt kan rep användas och under vintertid isyxa och stegjärn. Användning av hjälm kan vara obligatorisk.

T3 – Krävande
Vid förflyttning  används ofta armarna, stålvire, ankare och egen säkerhetsutrustning (bälte och säle), under vinterförhållanden stegjärn och isyxa. Det är obligatoriskt att använda rätt utrustning och ha kunskap för att kunna självständigt använda utrustningen.

T4 – Mycket krävande
Vid förflyttning är det nödvändigt att använda armarna och egen säkerhetsutrustning. Hjälmen är obligatorisk och under vinterförhållanden även isyxa och stegjärn. Turen innehåller farliga delar utan säkringar och det är nödvändigt att behärska kunskaper och färdigheter för att själv kunna säkra.
Turen innehåller delar som är farliga på grund av vindbyar, sol, laviner, etc.

2. VIKTIGT ATT VETA OM KROATIEN

Geografiskt läge
Kroatien sträcker sig från de östra utkanterna av Alperna i nordväst till det Pannoniska låglandet och Donaus stränder i öst. Dess centrala region täcks av bergskedjan Dinara och södra delar av landet sträcker sig till adriatiska kusten. Fastlandet täcker en yta på 56 594 kvadratkilometer medan ytan på territorialhavet är 31 067 kvadratkilometer.

Klimatet
Kroatien har tre klimatzoner. I inlandet råder tempererat kontinentalt klimat och bergsklimat på de högsta topparna, medan områden längs den adriatiska kusten har ett glatt milt medelhavsklimat med mycket soliga dagar. Somrarna är torra och varma, vintrarna milda och blöta. Medeltemperaturen i inlandet är under januari kring 0°C, något lägre på de högsta topparna. I augusti är medeltemperaturen kring 20°C i låglandet och ca 12°C på de högsta topparna. Den genomsnittliga dagstemperaturen vid havet är i januari 5-9°C och i augusti 21-25°C.

Huvudstad och befolkning
Zagreb är med ca 800 000 invånare ekonomiskt, kommersiellt, kulturellt och akademiskt centrum i landet. Kroatien har ca 4 500 000 invånare varav majoriteten av befolkningen är kroater.

Viktiga telefonnummer
Landsnummer: +385
Gemensamt nödnummer:+ 385 112
Ambulans: +385.194
Brandkåren: +385.193
Polisen: +385.192
Vägassistans: +385 1987
Räddningstjänsten hav: 385.195
Allmän information: +385 18981
Väder och väglag: +385 18166, 00385 (0) 72 777 777

Valuta
Kuna (1 kuna = 100 Lipa). Mynt finns i: en, två, fem, 10, 20 0ch 50 Lipa och en, två, fem och 25 Kuna. Sedlar finns i 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 och 1000 Kuna.

Utländska valutor
Kan växlas i banker, växlingskontor, postkontor, resebyråer, hotell, kamping och marinor. Checkar kan lösas in i banker.
Växlingskurs av den kroatiska kunan gentemot euron kan variera beroende på växlingsstället. Preliminärt motsvarar 100€ runt 770kn.

Resedokumentation
Kroatien är sedan 2014 medlem i den Europeiska unionen
Ett giltigt pass eller någon annan identitetshandling som erkänns av internationell överenskommelse. För medborgare i EES-länder räcker det med ett nationellt ID-kort.

Vård
Sjukhus finns i alla större städer, medan på mindre ställen finns vårdcentraler och apotek. Utländska turister är inte skyldiga att betala för sjukvård om de kommer från ett land som har tecknat avtal om internationell sjukvård.

El och vatten
Eluttag i Kroatien är samma som i Sverige och ingen adapter behövs.
Kranvattnet är drickbart i hela Kroatien.

Kuststräckan och den högsta toppen
Den kroatiska kusten är 5835 km lång, varav 4058 km av kuststräckan består av öar, holmar och skär. Det totala antalet öar i Kroatien är 1185. De största öarna är Krk och Cres. Bara 47 av de 1185 öarna är bebodda med människor. Högsta bergstoppen i Kroatien är Dinara som sträcker sig 1831 m över havet.

3. RESEFÖRSÄKRING

BESTÄLL AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING OCH/ELLER RESEFÖRSÄKRING
Sport Adventure Travels samarbetar med Gouda Reseförsäkringar och kan erbjuda avbeställningsförsäkring samt reseförsäkring.

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Goudas avbeställningsförsäkring står för kostnaderna om du måste avboka p.g.a. allvarlig sjukdom eller olycksfall (se vidare information vid beräkningen av premie). Observera att avbeställningsförsäkringen måste beställas senast i samband med betalningen av anmälningsavgiften. Premien för avbeställningsförsäkringen är 5 % av resans pris eller 6 % om du vill inkludera skydd för förlorat syfte med resan.

RESEFÖRSÄKRING och seniorreseförsäkring
Reseförsäkringen gäller om olyckan är framme när du påbörjat din resa. Försäkringen måste beställas innan avresa.